1. ‘Vlieg in de ok, vleermuis in de koffiekamer’

  4 april 2013 - Uncategorized

  Het had heel onveilig kunnen worden in het sterk verouderde HagaZiekenhuis in Den Haag, concludeert het door het ziekenhuis ingeschakelde onderzoeksbureau TNO. Onderzoekers vonden een vlieg op een lamp in de operatiekamer en vleermuizen in de koffiekamer.

  Lees hier verder voor het gehele bericht (bron: website www.ad.nl d.d. 04-04-2013).

 2. OBDN Facebook pagina

  24 maart 2013 - Uncategorized

  Voor nog meer informatie over OBDN:

  like onze Facebook pagina ”OBDN Ongedierte Bestrijding Dienst Nederland”

   

  OBDN Blog
 3. Speerpunten toezicht NVWA voor 2013 bekend

  2 maart 2013 - Uncategorized

  Onlangs heeft de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) haar activiteiten rondom het toezicht voor 2013 bekendgemaakt. De NVWA benoemt in deze plannen 3 speerpunten in haar toezicht. Die speerpunten zijn plaagdierbestrijding, tracking and tracing en het openbaar maken van de controlegegevens.

  Plaagdieren
  Plaagdieren vormen een risico voor de volksgezondheid en zijn een probleem voor iedereen. Om het belang van plaagdierbeheersing duidelijk te maken, zal de NVWA hierop tijdens de controles extra de nadruk leggen. Zorg daarom dat u uw plaagdierbeheersing op orde heeft en dat u bij overlast de juiste maatregelen treft. Het nemen van onjuiste maatregelen kan resulteren in boetes. Zo staat op het gebruik van bijvoorbeeld een lijmplank een minimale boete van € 6.000,-.

  Rol NVWA?
  De NVWA controleert op de aanwezigheid en bestrijdingsmethodieken van ongedierte. Daarbij let ze op de volgende onderwerpen:

  - De preventieve bestrijding; wat is de bouwtechnische en hygiënische situatie.
  - Signalering van plaagdieren; in hoeverre zijn er plaagdieren aangetroffen.
  - Bestrijdingsmiddelen; welke middelen zijn gebruikt.
  - Gebruik bestrijdingsmiddelen; hoe worden de middelen gebruikt, het gebruiksvoorschrift is hierbij het uitgangspunt.
  - Vakbekwaamheid; is de bestrijding uitgevoerd door iemand met een erkend vakbekwaamheidsdiploma.
  - Gebruik lijmplanken; de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming wordt op de hoogte gebracht.

  Lees hier meer over het interventiebeleid van de NVWA (bron: website vwa.nl).

 4. Belangrijke beslissingen over onze toekomst…waarom een branchevereniging !

  27 februari 2013 - Uncategorized

  Beste OBDN-collega’s,
  De gehele plaagdierbestrijdings-branche staat aan de vooravond van een aantal veranderingen die zeker van invloed zullen zijn op onze bedrijfstak, qua werkwijze maar ook qua werkgelegenheid in Nederland en de rest van Europa. Juist in deze tijd moeten we één vuist maken naar de Nederlandse overheid en de beleidsvoerders in Brussel.
  Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen is er twee weken geleden een nieuwe branchevereniging opgericht (Plan). Enerzijds een goed en begrijpelijk initiatief, anderzijds jammer, omdat de NVPB op 5 februari eindelijk haar beleid heeft aangepast ten aanzien van de kleinere bedrijven. Voor de branche is het echter jammer dat er wederom een tweedeling ontstaat. In een bedrijfstak, die slechts bestaat uit 1300 werknemers verdeeld over 350 bedrijven, is het belangrijk om onze krachten te bundelen en daarin is, mijn inziens, geen plaats voor 2 brancheverenigingen. We kunnen alle tijd en energie beter steken in één gezamenlijke vereniging, zeker in deze tijd. Ik hoop dat er op korte termijn gesprekken zullen plaats vinden tussen de 2 verenigingen, waarbij gezocht kan worden naar een gezamenlijke oplossing.
  Wellicht dat de meeste van jullie dezelfde vooroordelen hebben (gehad) ten aanzien van de NVPB. Na al die jaren heeft het bestuur eindelijk ingezien dat één sterke branchevereniging alleen kan bestaan als het merendeel van alle bedrijven zich aansluit. Dat betekent dat niet alleen de belangen worden behartigd van de grote bedrijven, maar zeker ook van de kleinere bedrijven. De verschillende ministeries hebben de NVPB laten weten dat zij een breder draagvlak moeten creëren om in de toekomst als serieuze gesprekspartner te blijven fungeren. Dat lukt alleen als het merendeel van de in Nederland gevestigde bedrijven lid zijn van de NVPB.
  Na enkele brainstorm-sessies met leden en niet-leden heeft het bestuur van de NVPB de belangrijkste drie knelpunten opgelost.
  1  de jaarlijkse bijdrage voor bedrijven met een omzet tot maximaal € 100.000,- is verlaagd tot € 500,- per jaar.
  2  een aspirant-lid betaald in het eerste jaar slechts een bijdrage van € 500,- per jaar, ongeacht haar omzet.
  3  de certificerings-verplichting voor het keurmerk is komen te vervallen.
  In deze tijd, waarin er veel veranderingen op stapel staan, is het noodzakelijk dat we onszelf verenigen, zodat we een vuist kunnen maken tegen de bureaucratische ambtenaren binnen de Nederlandse overheid en de Europese Unie. “Strengere wetgeving, verscherpte controles met dure proces-verbalen en het verminderen van het aantal biociden voor onze branche tot bijna nul!”. Als het aan Brussel ligt, is het gebruik van rodenticiden vanaf 2016 verboden. Doordat de beslissingsbevoegde ambtenaren nauwelijks kennis hebben van de praktijk, kan dit desastreuze gevolgen hebben voor onze hele branche. De komende jaren worden er echter belangrijke besluiten genomen over de toekomst van de plaagdierbestrijding-branche (zowel binnen Nederland als binnen Europa, denk hierbij aan de ontwikkeling van de NEN-norm). Deze besluiten kunnen een enorme negatieve impact hebben op de werkwijze en de werkgelegenheid in onze branche.
  Uiteraard is niemand verplicht om zich aan te sluiten bij een branchevereniging. Deze mail is vooral bedoeld om iedereen er nogmaals bewust van te maken dat er veel staat te gebeuren in de komende jaren. Beslissingen die direct van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. Wij hebben elkaar hard nodig willen wij invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen die in Den Haag en Brussel worden genomen.
  Inmiddels heb ik mezelf met PPN aangemeld bij de NVPB omdat ik graag actief wil meedenken/werken, zodat de toekomst van mijn eigen bedrijf niet door anderen wordt bepaald. Ik heb met meerdere OBDN-collega’s gesproken over dit thema en een aantal heeft al aangegeven dat ze zich ook gaan aansluiten bij het NVPB.
  Uiteraard is het ieder zijn goed recht om lid te worden van de andere branchevereniging. Voor mij telt mee dat de NVPB een gedegen netwerk heeft binnen Nederland en Europa en daardoor een grote voorsprong heeft op de nieuwe branchevereniging. Nederland is één van de meest vooruitstrevende landen in Europa en onze stem wordt zeker gehoord. Dit is mede te danken aan de inspanningen van de grotere bedrijven die de NVPB vorm hebben gegeven en waar we ook zeker niet zonder kunnen. Maar uiteindelijk is gebleken dat de grotere bedrijven niets zijn zonder inbreng van de kleinere bedrijven en uiteraard geldt dat ook andersom.
  In deze tijd moet de term “concurrentie” uitgebannen worden, we zullen moeten samenwerken om iets te kunnen bereiken om onze toekomst veilig te stellen.
  Mocht je meer informatie willen hebben of gewoon eens willen bij praten over dit onderwerp, dan kun je altijd even contact met mij opnemen.
  Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Frank Swinkels
  PPN     |  Plaagdier Preventie Nederland
  OBDN  | Ongedierte Bestrijding Dienst Nederland
 5. Europees keurmerk en norm voor plaagdierbestrijding

  24 februari 2013 - Uncategorized

  Sinds december 2010 wordt er in Europa gewerkt aan een norm voor plaagdiermanagement door de technische commissie CEN/TC 404. Een Nederlandse normcommissie is nauw betrokken bij het opstellen van de criteria. Het is de bedoeling dat de norm een belangrijke basis vormt voor (Europese) certificatie.

  Lees hier verder voor het gehele bericht (bron: website nen.nl d.d. 14-02-2013).

 6. Schadelijke Aziatische fruitvlieg opgedoken in Nederland

  19 februari 2013 - Uncategorized

  De fruitvlieg is afkomstig uit Zuidoost-Azië en heeft zich via de handel verspreid door Europa. In 2011 werd hij voor het eerst in België aangetroffen en vorig jaar is het beestje ook op diverse locaties in Nederland aangetroffen. De vlieg kan in korte tijd een groot deel van de fruitoogst vernietigen.

  Volgens de onderzoekers is het voor telers, supermarkt of veiling moeilijk om al het fruit te controleren. De vrouwtjes zijn bovendien niet met het blote oog te onderscheiden van de gewone fruitvlieg. De mannetjes hebben een zwarte vlek op de vleugel.

  Op dit moment lopen er allerlei projecten gericht op beheersing van de fruitvlieg. Ook wordt in de loop van het jaar in kaart gebracht hoeveel Aziatische fruitvliegen er precies zijn.

  Klik hier voor het lezen van het hele artikel (bron: website Nu.nl d.d. 18-02-2013).

   

 7. OBDN toegevoegd ongedierte startpagina en startkabel ongedierte

  5 februari 2013 - Uncategorized

  Vanaf 5 februari 2013 zijn er meerdere sites toegevoegd op www.ongediertebestrijding.startpagina.nl en www.ongediertebestrijding.startkabel.nl

  De volgende sites van OBDN staan het hele jaar door als “TIP” vermeld (advertenties), zodat de sites gelinked worden waardoor de vindbaarheid wordt vergroot.

  www.obdn.nl

  www.wespennest.nu

  www.houtworm-bestrijding.com

  www.bestrijding-boktor.nl

  www.duiven-verjagen.nl

  www.mollen-bestrijden.nl

  www.bestrijden-spinnen.nl

   

 8. www.zilvervisje-bestrijden.nl — www.de-steenmarter.nl — www.mollen-bestrijden.nl

  29 januari 2013 - Uncategorized

  Sinds 16 januari wordt er dagelijks geadverteerd op adwords met alle 21 websites van OBDN. Dit is een van de manieren om de websites bekend te maken bij Google.  Inmiddels zijn de websites al ruim 1700 x aangeklikt. Door het hele land zijn er al aanvragen binnengekomen.

   

  Welke websites staan nu in de top 10 (waar wordt het meest op geklikt?)?

  www.de-steenmarter.nl                      372 klikken

  www.zilvervisje-bestrijden.nl           351 klikken

  www.mollen-bestrijden.nl                248 klikken

  www.vlooien-bestrijding.nl             102 klikken

  www.muizen-in-huis.nl                   95 klikken

  www.duiven-verjagen.nl                 93 klikken

  www.obdn.nl                                       72 klikken

  www.schimmel-verwijderen           61 klikken

  www.bestrijden-ratten.nl                43 klikken

  www.bedwantsen-bestrijding.nl   41 klikken

  De advertenties worden vanaf nu dagelijks weergegeven van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur tot 15.00 uur.

   

  Binnenkort krijgen alle OBDN-collega’s een mail met een link die op de eigen website moet worden geplaatst om de vindbaarheid op Google te vergroten.

 9. Eerste servicecontract via www.muizen-in-huis.nl

  29 januari 2013 - Uncategorized

  Het eerste service-contract is inmiddels afgesloten in Krimpen aan de IJssel via de website www.muizen-in-huis.nl

  De jaarlijkse OBDN-kosten voor deze gemeente zijn € 150,- per jaar. Het contract voor de muizenbestrijding heeft een waarde van € 850,- per jaar en € 525,- voor de installatiekosten. Nu maar wachten op het volgende succesje..

 10. Lancering OBDN op de Nederlandse markt !

  27 november 2012 - Uncategorized

  Op 27 november 2012

  OBDN >> Ongediertebestrijding Dienst Nederland

  Vandaag ontvangen alle 420 kleinere ongediertebestrijdings-bedrijven in Nederland post met daarin de uitleg van het nieuwe concept.

  OBDN heeft als doel particulieren en bedrijven met ongedierteproblemen, op een vertrouwde en snelle wijze in contact te brengen met een lokaal ongediertebestrijdingsbedrijf bij hen in de buurt. OBDN profileert zich op de Nederlandse markt als een organisatie met zo’n 100 tot 125 OBDN-collega’s. Dankzij de landelijke spreiding vindt de klant altijd een bedrijf dichtbij huis.

  Alle OBDN-collega’s werken geheel zelfstandig en onder hun eigen bedrijfsnaam. Zij hebben het exclusieve alleenrecht in hun eigen regio. Via de 21 websites worden alle aanvragen rechtstreeks doorgestuurd naar de desbetreffende OBDN-collega.

  Vanaf vandaag staat www.obdn.nl online. Hieronder alvast alle websitenamen die vanaf 1 januari worden gelanceerd:

  www.obdn.nl

  www.bestrijding-boktor.nl

  www.bestrijding-houtworm.nl

  www.bestrijden-ratten.nl

  www.bestrijden-spinnen.nl

  www.bestrijden-vliegen.nl

  www.kakkerlakken-bestrijding.nl

  www.mieren-bestrijding.nl

  www.motmuggen-bestrijding.nl

  www.motten-bestrijding.nl

  www.vlooien-bestrijding.nl

  www.mollen-bestrijden.nl

  www.zilvervisje-bestrijden.nl

  www.kevers-bestrijden.nl

  www.muizen-in-huis.nl

  www.de-steenmarter.nl

  www.de-bedwants.nl

  www.wespen-verwijderen.nl

  www.schimmel-verwijderen.nl

  www.duiven-verjagen.nl

   

  Met vriendelijke groet,

  Frank Swinkels