Algemene Voorwaarden van Gebruik
en Aansprakelijkheid

OBDN biedt ongediertebestrijdingsbedrijven een platform waar zij in contact worden gebracht met particulieren en bedrijven middels 21 informatieve webpagina’s. De informatie op de commerciële pagina's van OBDN zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt OBDN zich tot niets en draagt OBDN geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij zijn u dankbaar als u onjuistheden en fouten doorgeeft via:  info@obdn.nl  

Wanneer een gebruiker via de landkaart- of postcodezoekfunctie zoekt naar een ongediertebestrijder, brengt OBDN de gebruiker in contact met een gediplomeerde ongediertebestrijder/ongediertebestrijdingsbedrijf  die de desbetreffende dienst of het desbetreffende product aanbiedt.

Wij verifieëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is OBDN op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.

Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een OBDN-collega en een gebruiker die door OBDN met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan OBDN aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de client en de OBDN-collega van OBDN. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de OBDN-collega van OBDN verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van OBDN.

Intellectuele eigendom

"OBDN", “ONGEDIERTEBESTRIJDING DIENST NEDERLAND”, "OBDN.NL", vermeldt op de site OBDN.NL zijn commerciële merken of gedeponeerde merken door ‘European Pest Control Services B.V.’ De andere namen van producten, diensten of bedrijven elders vermeld op de bovengenoemde internet site kunnen ook gedeponeerde merken zijn, beheerd door derden en beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Voor alle teksten en afbeeldingen op de bovengenoemde internet sites geldt : Copyright OBDN. Alle auteurstrechten voorbehouden. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van OBDN.NL en zijn bestemd voor intern gebruik bij OBDN en haar partners.

Zij kunnen ook, mits uw akkoord, worden verspreid onder de partners. Conform Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage in uw gegevens en kunt u deze wijzigen.

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw vragen of wijzigingen betreffende de opname van uw gegevens dient u voor te leggen aan OBDN, Beekstraat 53 in Nuenen, postcode 5673 NA.

Tel: +31 (0) 40 283 96 47

Algemene inlichtingen

Commentary and other materials posted on our site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our site or by anyone who may be informed of any of its contents. Verantwoordelijke uitgever:
Frank Swinkels, Directeur Groot Aandeelhouder European Pest Control Services BV
Spegelt 66 in Nuenen,
postcode 5674 CD.
Tel: 040 – 283 96 47
Fax: 040 – 290 63 49